FAQs

Về Reckless

Tìm hiểu về thương hiệu Reckless và câu chuyện đằng sau

Đặt hàng

Những câu hỏi về mua sắm trên website, cách thức đặt hàng, phương thức thanh toán

Vận chuyển

Các câu hỏi liên quan đến quá trình giao hàng và vận chuyển

Sản phẩm

Các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, quá trình sử dụng

Đổi trả

Các thông tin, hướng dẫn về việc đổi trả sản phẩm

Bảo hành

Thông tin về quy trình, điều kiện bảo hành sản phẩm

Liên hệ

Vẫn chưa tìm thấy thông tin về thắc mắc của bạn?

Nếu bạn không tìm thấy thông tin sẵn có về thắc mắc của mình. Vui lòng inbox để Fanpage hoặc điền thông tin vào form bên dưới