Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá

Bước 1: Đến trang Website: Recklessvn và nhấn vào nút "Quay để nhận thưởng"

 
Bước 2: Điền thông tin cá nhân 

 Bước 3 : Dãn mã trúng thưởng ở phần thanh toán 


 

Bước 4: Sao chép mã & Lưu mã để sử dụng lần sau 

 


 

Bước 5: Dãn mã trúng thưởng ở phần thanh toán